Llistes de distribució

ALUMNES

Hi ha diverses llistes de distribució d’alumnes: general de tots els alumnes matriculats a la UIB, per facultats o escoles, per estudis o les que es puguin crear segons les diverses necessitats de difusió d’informació.

De les llistes de distribució d’alumnes, reben missatges els alumnes matriculats al curs actual.

Alta

L’alta es produeix automàticament quan l’alumne es registra a UIBdigital i valida la seva adreça electrònica.

Baixa

Per donar-vos de baixa de la llista de distribució, heu d'enviar un missatge a través de l’opció Suport que hi ha a la part inferior d’UIBdigital

Recordau que, si us donau de baixa, no rebreu cap tipus de missatge (dels professors, avisos de Campus Extens, sobre la matrícula, els exàmens...).

Si més endavant us voleu tornar a donar d’alta, us heu de registrar a UIBdigital i heu de tornar a validar la vostra adreça electrònica.

PAS / PDI / CAP6

Hi ha diverses llistes de distribució de les adreces institucionals de les persones que treballen a la UIB, en funció del col·lectiu al qual pertanyen. 

Les adreces institucionals incloses a les diverses llistes de distribució de PAS, PDI i capítol 6 no es poden editar des d’UIBdigital. Per aquest motiu no es poden donar de baixa. 

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un missatge a través de Suport d’UIBdigital o a <suport.correu@uib.es>. 

CUN-UIB (Centres univesitaris municipals)

Formen part d’aquesta llista de distribució els membres dels centres universitaris municipals.

Per donar-vos de baixa d’aquesta llista de distribució o modificar l’adreça electrònica de recepció, heu d’enviar un missatge a <informacio@uib.es>.

INFO_UIB (orientadors i informadors)

Formen part d’aquesta llista els orientadors d’educació secundària i els informadors juvenils que ho han sol·licitat, i les adreces institucionals de centres d’educació secundària.

Alta

Si treballau amb joves, amb estudiants preuniversitaris o simplement si voleu estar al corrent de les novetats que es van produint a la Universitat de les Illes Balears, amb referència a temes com l'accés, els estudis, la matrícula, etc., us oferim la possibilitat d'inscriure-us a la nostra llista de distribució, per rebre periòdicament els nostres missatges.

Si us interessa formar part de la llista, emplenau el següent formulari.

Baixa

Per donar-vos de baixa d’aquesta llista de distribució o modificar l’adreça electrònica de recepció, heu d’enviar un missatge a <informacio@uib.es>.

SECUN_... (professors de secundària)

Reben els missatges de les llistes SECUN els professors de batxillerat, ESO i Formació Professional segons els diversos departaments didàctics existents que ho han sol·licitat perquè volen estar al corrent de les novetats que es van produint a la Universitat de les Illes Balears, amb referència a temes com l'accés, els estudis, la matrícula, etc..

Alta

Si us interessa formar part de la llista, emplenau el següent formulari.

Baixa

Per donar-vos de baixa d’aquesta llista de distribució o modificar l’adreça electrònica de recepció, heu d’enviar un missatge a <informacio@uib.es>.

UIB-EXT (no vinculats a la UIB)

Formen part d'aquesta llista les persones interessades en rebre periòdicament informació de la UIB però que no hi estan vinculades i no poden ser incloses en altres llistes.

Alta

Si us interessa rebre setmanalment la informació que genera la UIB i no hi teniu cap vincle, us podeu inscriure a la nostra llista de distribució emplenant el següent formulari.

Baixa

Per donar-vos de baixa d’aquesta llista de distribució o modificar l’adreça electrònica de recepció, heu d’enviar un missatge a <informacio@uib.es>.

Més informació sobre llistes de distribució

http://www.cti.uib.es/Servei/cataleg_serveis/Comptes-de-correu-electronic/